ΕΙΔΗΣΕΙΣ

SmartLine : Βιομηχανία του Μέλλοντος Κέντρου Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών (COPE-H) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Ένα από τα πιο φιλόδοξα Προγράμματα της Ευρώπης, το SmartLine, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη της Βιομηχανίας του Μέλλοντος και που θα διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, παρουσιάζεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών (COPE-H) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (απέναντι από το ξενοδοχείο Hyatt).

Το SmartLine που χρημαδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Horizon 2020 – Factories of the Future, ξεκίνησε επισήμως από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, συντονίζεται από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ (Nanotechnology Lab-LTFN), και θα αναπτύξει την Βιομηχανία του Μέλλοντος για την αξιόπιστη παραγωγή Οργανικών Ηλεκτρονικών διατάξεων, όπως Οργανικά Φωτοβολταϊκά για παραγωγή ενέργειας, OLEDs για εφαρμογές φωτισμού, αυτοματοποιώντας πλήρως τις γραμμές παραγωγής και μηδενίζοντας οποιεσδήποτε απώλειες.

Στο Πρόγραμμα SmartLine συμμετέχουν 7 φορείς από 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία και Ιταλία), ανάμεσά τους το κέντρο έρευνας της FIAT, ενώ από την ελληνική πλευρά συμμετέχει και η Organic Electronic Technologies (OET), η οποία δημιουργήθηκε το 2012 από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ.