ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ημερίδα με θέμα τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία στο ΠΑΜΑΚ

Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και η Κοινωνική Οικονομία θα βρεθούν στο επίκεντρο της ημερίδας με τίτλο «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία:  Τάσεις, Ευκαιρίες, Προοπτικές» που διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών «Εργάνη», την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017, από τις 9 το πρωί στην Αίθουσα Συνεδρίων, στον 1ο όροφο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα-Νέες Επιχειρήσεις-Στόχος: Ισότητα», στο οποίο οι παραπάνω φορείς είναι εταίροι και που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Ειδικότερα, οι ερευνητικές ομάδες των τριών Ιδρυμάτων εστίασαν σε ένα δείγμα περισσότερων των 1.400 γυναικών και ανδρών σε όλη την Ελλάδα και ασχολήθηκαν με:

  • την εμπειρική διερεύνηση παραγόντων κοινωνικής ταυτότητας που μπορούν να εξηγήσουν διαφορές ως προς την επιχειρηματική πρόθεση και τη συμπεριφορά ανδρών και γυναικών, αλλά και ανάμεσα σε υποομάδες γυναικών, (άνεργες, αυτοαπασχολούμενες, απασχολούμενες στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) που επιδεικνύουν ή δεν επιδεικνύουν επιχειρηματική πρόθεση ή συμπεριφορά,
  • την εμπειρική διαπίστωση της επιρροής αυτών το παραγόντων στην ανάπτυξη υφιστάμενων γυναικείων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,
  • την ανάπτυξη πολιτισμικά εστιασμένων εργαλείων μέτρησης, κατάλληλων για τη μελέτη, αλλά και εφαρμογή ζητημάτων επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες που έχουν παρόμοια οικονομική και πολιτισμική δομή με την Ελλάδα.

 

Τα συμπεράσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας από τους συμμετέχοντες καθηγητές και ερευνητές,  και στη συνέχεια θα συζητηθούν με εκπροσώπους φορέων υποστήριξης της γυναικείας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και με γυναίκες επιχειρηματίες.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν από το Κέντρο «ΕΡΓΑΝΗ» σε εκπαιδευτικά, συμβουλευτικά καθώς και business coaching προγράμματα που στοχεύουν στο γυναικείο πληθυσμό.

Την ημερίδα συντονίζουν η καθηγήτρια Κατερίνα Σαρρή, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας, του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και ο επίκουρος καθηγητής Τάσος Πανόπουλος, του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος της αντίστοιχης ομάδας έργου.

 

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

09:00 Εγγραφή Συμμετεχόντων
Πρώτο Μέρος Παρουσίαση Προγράμματος και Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

 

Συντονισμός: Κατερίνα Σαρρή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

09:30 Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του προγράμματος FOREMOST

Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου FOREMOST

10:00 Επιχειρηματικότητα και Φύλο

 

Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καιΓεωργία Ρήνου,  Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

10:30 Πολιτισμική ταυτότητα, συναίσθημα και κίνητρα επίτευξης: Σύγκριση ανάμεσα στα δύο φύλα

 

Κωνσταντίνος Καφέτσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

11:00 Έναρξη και ανάπτυξη γυναικείων επιχειρήσεων. Νέα δεδομένα

 

Μαρία Μπακατσάκη, ΕΤΕΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης

11:30 Διάλειμμα – Καφές
Δεύτερο Μέρος Στήριξη στη Γυναίκα Επιχειρηματία: Η Βιωματική Προσέγγιση

 

Συντονισμός: Αναστάσιος Πανόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

12:00 Υποστήριξη για τις γυναίκες στην επιχειρηματικότητα

 

Πόπη Σουρμαΐδου, Διευθύντρια Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ

12:30 Χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας

 

 Γιάννης Τσιτσόπουλος,  Εκπρόσωπος ΚΕΠΑ

13:00 Καλές πρακτικές γυναικών επιχειρηματιών

 

·         Ελένη Παπαθεοδοσίου, Πρόεδρος, Δίκτυο ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας,  ΚοινΣΕπ Δημιουργίες

·         Βασιλική Καρτσιακλή και  Μαρία Τρυφινοπούλου, επιχειρηματίες, ΚοινΣΕπ Dot2Dot

·         Σοφία Φύτουλη,  επιχειρηματίας, αρωματοπωλείο Pas de Coq

14:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση